Nhớ hồi còn đi học, mỗi lần vào chỗ ngồi là mò tay vô học bàn. Chắc cũng do mê tiểu thuyết diễm tình nên hy vọng có em học cấp dưới viết thư cho mình. Đúng là ảo vọng. Dần lớn chút, rình lúc ba má ngủ thì chongRead More →

Mình có một cảm giác rất lạ khi nhìn những hạt mưa rơi. Theo Vật lý do sức hút của trọng lực kéo đám nước ngưng tựu rơi xuống đất. Hạt mưa sa vỡ oà chạm vào mặt đường rơi tí tách. Mình nhớ rồi, những ngày xưa đó đượcRead More →